STORYBOARD

Un STORYBOARD é o xeito de poder pasar todos os teus pensamentos e palabras ao papel mediante debuxos e garabatos, non ten que ser un debuxo perfecto, ten que ser o necesario para poder visualizar da nada esa imaxe, ese rostro ou esa mirada. Grazas a iso á hora da rodaxe podemos ir cunha idea do que queremos facer e como o queremos facer. É un utensilio de traballo, unha ferramenta, pero unha ferramenta creada por ti mesmo, como un xogo, un xogo divertido e á súa vez serio, onde podes estenderte todo o que queiras, é crear un mundo mediante a túa imaxinación e o teu enxeño, trasmitindo esa imaxe e ese sentimento. Tes que poñerte, traballar niso, ver que formas hai de expresar eses diálogos, mediante planos, angulaciones, movementos de cámara e todas esas palabras que crean unha propia linguaxe, a linguaxe audiovisual. Non podes poñer todo o guión nun plano, tes que pensalo, meditalo para poder lévalo a cabo e así xogar coas figuras.

DSC00192 A1DSC00195A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL REY DOMECH, OLALLA SUAREZ LADERO, TANIA BARROS GARCIA.