Postprodución

Co material rodado chega a quenda de dar forma definitiva á obra. Na montaxe de imaxes e sons comeza a verse o resultado final froito do traballo en equipo. Prepárase, asé mesmo, o deseño gráfico para a promoción e exhibición do filme.

PRODUTOR/A

Volcado a PC.

Organización das necesidades que vaian aparecendo.

DIRECTOR/A

Transcrición.

Edición de imaxe e son.

GUIONISTA

Transcrición.

Edición de imaxe e son.

DIRECTOR/A DE FOTOGRAFÍA

Creación Títulos de crédito.

Deseño cartel e carátula DVD

TÉCNICO DE EDICIÓN

Control técnico da edición

 

Parte dos integrantes do grupo dedícase a dar forma definitiva á curta na edición. Para completar a banda sonora utilízanse arquivos do Instituto de Tecnoloxías Educativas do Ministerio de Educación. Mentres o resto do grupo realiza o cartel e deseña a portada do DVD. Tamén hai un encargado de crear os títulos de crédito.

1