Preprodución

34 33

Esta fase é moi importante porque desenvolven a idea e crean o guión.

Reflexionan e debaten para seleccionar o tema e o enfoque que se vai dar ao guión a partir dos coñecementos e ideas maduradas ao longo da fase de formación e documentación .

PRODUTOR/A

Casting.

Localizacións.

Preparativos: vestiario, iluminación, atrezzo…

DIRECTOR/A

Desenvolvemento do guión e storyboard.

GUIONISTA

Desenvolvemento do guión e storyboard.

DIRECTOR/A DE FOTOGRAFÍA

Exercicios de cámara.

Ensaios cos actores e actrices.

TÉCNICO DE EDICIÓN

Exercicios software de edición.

Durante esta fase realízase un seguimento, sobre todo, do desenvolvemento do guión a través de diferentes reunións nas que se debaten novas ideas. En todos os casos os guións deben alcanzar unha forma óptima. 

guión