Produción

Chegamos á rodaxe da obra. Aquí evidénciase o traballo realizado na fase anterior e a capacidade de organización do grupo. O obxectivo é trasladar a imaxes e sons o guión previsto.

PRODUTOR/A

Organización dos preparativos e necesidades de material durante a rodaxe. (vestiario, iluminación, atrezzo…).

DIRECTOR/A

Desgloses e plan de rodaxe.

RODAXE. Dirección

GUIONISTA

Desgloses e plan de rodaxe.

RODAXE. Claqueta e script. Raccord.

DIRECTOR/A DE FOTOGRAFÍA

RODAXE. Encadres e gravación

TÉCNICO DE EDICIÓN

RODAXE. Micrófono.

Todo o traballo da preproducción cobra forma en imaxes e sons na rodaxe. O guión, o storyboard e o plan de rodaxe  son os documentos que teñen que determinar este proceso.

A pesar dos lóxicos problemas organizativos e os imprevistos que hai que solucionar todos chegan a bo fin con paciencia e moito traballo.

RODAJE copia